Materiale fra

Samba 6

Samba 6 – 2017

– Nyborg Strand 2017: ”Dynamik eller dynamit ? Om vejledningens sociale rolle” (Program)

 

Keynotes


Lisbeth Højdal
, selvstændig konsulent og lektor
– “Karrierelæring og hvordan vejledningen bliver spændt for kompetencetænkningsvognen”
– “Life design-paradigmet og skiftet i teoretisk afsæt fra konstruktivisme til konstruktionisme”

– Materiale –

 

Hele Lisbeth Højdals oplæg som mp3:

 

Màrius Martinez, lektor ved Universitat Autònoma de Barcelona
– “How career guidance and counseling can respond to challenges for disadvantaged people” 

– Materiale –

 

 
Hele Marius Màrtinez’ oplæg som mp3:

 

Lene Tanggaard, professor i pædagogisk psykologi, Aalborg Universitet
“Om Fastholdelse og Frafald på ungdomsuddannelserne”
– Materiale –

 
 Hele Lene Tanggaards oplæg som mp3:

 

 

Workshops

Workshop 1
Susanne Anthony, chefkonsulent i Undervisningsministeriet og Johan Linde, Undervisningsministeriet
“Den forberedende grunduddannelse”

   

Workshop 2
Mohammed Hee & Torben Randrup fra Københavns Politi
“Antiradikalisering og VINK-programmet (Viden, Inklusion, København)”
Mailliste på tovholdere i forbindelse med SSP

 

Workshop 3
Center for selvmordsforebyggelse
“Det svære ungdomsliv: Samtalen om selvmordstanker og selvskader” 

 

Workshop 4
Annegrete Larsen, kontorchef, Gymnasieafdelingen, Undervisningsministeriet
“Status på Gymnasie-/HF-reformen”

 

Workshop 5
Anne Kirketerp
“Motivation og handlekraft”

 

Workshop 6
Gitte Bergenhagen, misbrugskonsulent Region Hovedstaden
“Den motiverende samtale”


 

 

 

 

Workshop 7
Ronny Højgaard Larsen, Pædagogisk Praksis
“Bogstavsdiagnoserne og de unge studerende: En pædagogisk værktøjskasse”

 

Workshop 8
Jens Erik Kajhøj, konsulent i Undervisningsministeriets SPS-kontor
“SPS på ungdomsuddannelserne” (Intet materiale)

 

 

 

 

 

Workshop 9
Jørgen Brock, KVO (Undervisningsministeriets Kontor for Voksenuddannelse og Overgange)
“Seneste nyt om vejledningen set fra Frederiksholms Kanal”

 

Fotogalleri