SAMBA 9½

Konference for vejledere på og omkring ungdomsuddannelserne og VUC

 

Kursus på Nyborg Strand Efteråret 2021

Materiale fra Samba 9½ – hovedtalere

Samba 9½

Keynotes

“Samskabende vejledning”
Marianne Tolstrup, Psykolog

 

“Counselling in Challenging Times” Norman Amundson & Andrea Fruhling

Lyd:

“Trivsel og tendenser i ungdomslivet” Niels Ulrik Sørensen, Professor, AAU

Materiale:

Materiale

Lyd:

Film fra Niels Ulrik Sørensens keynote

Materiale fra Samba 9½ – Workshops

Samba 9½

Workshops

Workshop 1a

“Dysfunktionelle familier”


Oplægsholder:
Marie Brixtofte, psykolog

Materiale: Om dysfunktionelle familier

Workshop 1b

“Om sorg i familien”

 

Oplægsholder: Marie Brixtofte, psykolog

Materiale: Om sorg (PDF)

Workshop 2a

 “Skub-metoden”

 

Oplægsholder: Anne Kirketerp, psykolog

Materiale: SKUB metoden

Workshop 2b

“Craft-psykologi”

Oplægsholder: Anne Kirketerp, psykolog

Materiale: Samba Craft

Workshop 3

“FGU, nutid og fremtid”

 

Oplægsholder: Sekretariatschef FGU Danmark

Materiale: ikke noget

Workshop 4

“Vejledning med sårbare unge”

 

Oplægsholder: Ronny Højgaard

Materiale: Sårbare unge

Workshop 5

“Negativ social kontrol”

 

Oplægsholder: Anna Barfod Rye, Proffesionshøjskolen Absalon

Materiale: Negativ social kontrol

Workshop 6

“SPS”

 

Oplægsholder: Vibeke Siig og Signe Højsteen, STUK KOntoret for SPS

Materiale:  SPS – STUK

Workshop 7a

“Klassetrivsel”

 

Oplægsholder: Lars Dujardin, Skolevisioner

Materiale: Klassetrivsel 1, Sådan hjalp Klassetrivsel Michael, Trivselsværktøj til ungdomsuddannelserne

Workshop 7b

“Vejledere og elever uden grænser”

 

Oplægsholder: Lars Bendtsen fra UFM:

Materiale: Elever og vejledere uden grænser, Muligheder i uddannelsesprogrammerne

Workshop 8

“Teetering: Om tvivlere og vaklere”

 

Oplægsholder: Kristina Mariager-Anderson Aarhus Universitet