Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

     

     

Samba 11 afholdes d. 7-8. november 2023 på Hotel Nyborg Strand.

Seneste nyt:

Bestyrelsesmøde Kbh. d. 3/2 kl 15.00

Vi skal afholde Bestyrelsesmøde Kbh. d. 3/2 kl 15.00, hvor hele den nye bestyrelse er samlet for første gang, Vi byder de to nye medlemmer Natascha Christiansen og Pia Ravnemose rigtigt hjerteligt velkomne i bestyrelse af den forening, der er så vigtig for vejledere i...

læs mere

Bestyrelsen anno 2022. Nyt billede på vej

{

Grundlaget for al vejledning er respekt for borgeren og anerkendelse af borgerens ret til selvbestemmelse. Vejlederen skal tage udgangspunkt i det enkelte menneskes integritet, værdighed og suverænitet i forhold til valg og beslutninger om uddannelse, erhverv og levevilkår.

– FUE etik