Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

Seneste nyt:

 

Samba 10 afholdes d. 3 – 4. november 2022 på Hotel Nyborg Strand.

Tilmelding direkte til Hotel Nyborg Strand tlf. 65 31 31 31

{

Grundlaget for al vejledning er respekt for borgeren og anerkendelse af borgerens ret til selvbestemmelse. Vejlederen skal tage udgangspunkt i det enkelte menneskes integritet, værdighed og suverænitet i forhold til valg og beslutninger om uddannelse, erhverv og levevilkår.

– FUE etik