Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

     

     

Samba 12 afholdes d. 24. – 25. oktober 2024 på Hotel Nyborg Strand.

Vi glæder os til at vise jer det endelige og flotte program medio juni.

Tilmelding åbner via Hotel Nyborg Strands hjemmeside til august.

Følg med her på siden og i medlemsmailen

 

Seneste nyt:

Her ligger et screenshot af Teamsbillede af alle 7 medlemmer i bestyrelsen
{

Grundlaget for al vejledning er respekt for borgeren og anerkendelse af borgerens ret til selvbestemmelse. Vejlederen skal tage udgangspunkt i det enkelte menneskes integritet, værdighed og suverænitet i forhold til valg og beslutninger om uddannelse, erhverv og levevilkår.

– FUE etik