Samba 8

Keynotes

Om karrierevejledning i Norden og om vejlederprofessionen 

Anders Lovén, Malmø Universitet
Materiale: Powerpointpræsentation 

Karrierevejledning i Norden og om vejlederprofessionen

med Anders Lovén

Ungdommen gentænkt, hvad vil du være?/hvem vil du være ?

 

Helle Rabøl, NO!SE-netværket
Materiale: Powerpointpræsentation

Hvad vil du være? Hvem vil du være ?

med Helle Rabøl

Samba 8

Workshops

Om Pseudoarbejde, og hvordan vi fik travlt med at lave ingenting

Dennis Nørmark
Materiale: Powerpointpræsentation

Workshop 1
Hanne Merrild Jensen og Henriette Nielsen, UVM’s Task force for FGU: “FGU og Den Kommunale Ungeindsats (KUI)”
Materiale

 

Workshop 2
Inger-Lise Petersen, lektor og Lisbeth Wagner, lærer, Københavns Professionshøjskole: “Gruppevejledning: danske erfaringer med EU-projekt”
Materiale

 

Workshop 3
Christian Stewart-Ferrer, Psykolog i privat praksis og ekstern lektor i psykologi på Syddansk Universitet: “Asperger/ASF og unge i uddannelse”
Materiale

 

Workshop 4
Hanne Woller, UVMs Gymnasieafdeling: “Gymnasie/HF-reformen”
Materiale

Workshop 5
Anne Kirketerp, psykolog: “Motivation og handlekraft”
Materiale

Workshop 6
Anne Kirketerp, psykolog: “Om SKUB-metoden”
Materiale

Workshop 7
Maiken, LOKK (Landsorganisationen for Kvindekrisecentre) og RED CENTER: “Etnicitet og social kontrol; Om familiens lange arm”
Materiale

 

Workshop 8
Ronny Højgaard Larsen , Pædagogisk Praksis: “Bogstavsdiagnoserne og unge studerende: En værktøjskasse”
Materiale

 

Workshop 9
Jens Erik Kajhøj, konsulent i Undervisningsministeriets SPS-kontor: “Om SPS-støtte på ungdoms-uddannelserne og på FGUen”
Materiale

 

Workshop 10
Gitte Bergenhagen, MINT-certificeret misbrugskonsulent: “Den motiverende samtale
Materiale

 

Fotogalleri