Sambakonferencer

SAMBAKONFERENCER

 

Samba 9½ – 2021

– Nyborg Strand 2021: Konference for vejledere på og omkring ungdomsuddannelserne og VUC
– Program: Program

 

Keynotes

 

Marianne Tolstrup, Psykolog: “Samskabende vejledning”

Samskabende vejledning

Samskabende vejledning – kopiark

Oplæg som lyd  

 

Norman Amundson og Andrea Fruhling: “Counselling in Challenging Times”

Oplæg som lyd 

 

Niels Ulrik Sørensen, Professor i ungdomsforskning, Aalborg Universitet: “Trivsel og tendenser i ungdomslivet”

Materiale

Oplæg som lyd 
Videoklip


 

 

 

 

Workshops


Workshop 1a – Marie Brixtofte, psykolog: “Om dysfunktionelle familier”

Materiale

Oplæg som lyd 

Videoklip


 

 

 

 

Workshop 1b – Marie Brixtofte, psykolog: “Om sorg i familien”

Materiale

Oplæg som lyd 

Videoklip

 

Workshop 2a – Anne Kirketerp, Psykolog: “Skub-metoden”

Materiale

 

Workshop 2b – Anne Kirketerp, Psykolog: “Craft-psykologi”

Materiale

 

Workshop 3 – Sekretariatschef FGU Danmark: “FGU, nutid og fremtid”

 

Workshop 4 – Ronny Højgaard: “Vejledning med sårbare unge”

Materiale

Videoklip
 

 
 

 

Workshop 5 – Anna Barfod Rye, Professionshøjskolen Absalon: “Negativ social kontrol”

Materiale

Videoklip
 

 

Workshop 6 – Vibeke Siig og Signe Højsteen STUK Kontoret for SPS: “SPS”

Materiale

Videoklip
 

 

 

 

 

Workshop 7a – Lars Dujardin, Skolevisioner: “Klassetrivsel”

workshop 7 a Klassetrivsel 1

Workshop 7 a Sådan hjalp Klassetrivsel til at hjælpe Michael med at gennemføre sin ungdomsuddannelse

Workshop 7 a Trivselsværktøj til ungdomsuddannelserne stort sociogram

 

Workshop 7b – Lars Bendtsen fra UFM: “Vejledere og elever uden grænser”

Workshop 7 b Elever og vejledere uden grænser

Workshop 7 b Muligheder i uddannelsesprogrammerne

 

Workshop 8 – Kristina Mariager-Anderson Aarhus Universitet: “Teetering: Om tvivlere og vaklere”

Videoklip
 

 

 

Workshop 9 – Aflyst

 

Fotogalleri

Generalforsamling

Beretning 2020/2021: Skriftlig beretning 2020-21
Regnskab 2020: Regnskab 2020
Referat af generalforsamling 2021: Referat af generalforsamling 2021

 

 

Samba 8 – 2019

– Nyborg Strand 2019: ”Om vejledningens mikro og makro” (program)

 

Keynotes

 

Anders Lovén, Malmø Universitet
“Om karrierevejledning i Norden og om vejlederprofessionen”
Powerpointpræsentation

Hele Anders Lovéns oplæg som mp3: 

 

 

Helle Rabøl, NO!SE-netværket
“Ungdommen gentænkt, hvad vil du være?/hvem vil du være ?”
Powerpointpræsentation

Hele Helle Rabøls oplæg som mp3: 

 

Dennis Nørmark
“Om Pseudoarbejde, og hvordan vi fik travlt med at lave ingenting”
Powerpointpræsentation

 

Workshops


Workshop 1
Hanne Merrild Jensen og Henriette Nielsen, UVM’s Task force for FGU: “FGU og Den Kommunale Ungeindsats (KUI)”
Materiale

 

Workshop 2
Inger-Lise Petersen, lektor og Lisbeth Wagner, lærer, Københavns Professionshøjskole: “Gruppevejledning: danske erfaringer med EU-projekt”
Materiale

 

Workshop 3
Christian Stewart-Ferrer, Psykolog i privat praksis og ekstern lektor i psykologi på Syddansk Universitet: “Asperger/ASF og unge i uddannelse”
Materiale

 

Workshop 4
Hanne Woller, UVMs Gymnasieafdeling: “Gymnasie/HF-reformen”
Materiale

 

Workshop 5
Anne Kirketerp, psykolog: “Motivation og handlekraft”
Materiale

Hele Anne Kirketerps oplæg som mp3:

 

Workshop 6
Anne Kirketerp, psykolog: “Om SKUB-metoden”
Materiale

Hele Anne Kirketerps oplæg som mp3:

 

Workshop 7
Maiken, LOKK (Landsorganisationen for Kvindekrisecentre) og RED CENTER: “Etnicitet og social kontrol; Om familiens lange arm”
Materiale

 

Workshop 8
Ronny Højgaard Larsen , Pædagogisk Praksis: “Bogstavsdiagnoserne og unge studerende: En værktøjskasse”
Materiale

 

Workshop 9
Jens Erik Kajhøj, konsulent i Undervisningsministeriets SPS-kontor: “Om SPS-støtte på ungdoms-uddannelserne og på FGUen”
Materiale

 

Workshop 10
Gitte Bergenhagen, MINT-certificeret misbrugskonsulent: “Den motiverende samtale
Materiale

 

Fotogalleri

Videogalleri

Full moon fever spiller “Brown eyed girl”

Full moon fever spiller op til dans

Full moon fever slutter af:


Generalforsamling

Beretning 2018/2019: UUVF skriftlig beretning 2018-19 (pdf)
Regnskab 2018: Regnskab 2018 (pdf)
Referat af generalforsamling 2019: Referat af generalforsamling i UUVF 2019 (pdf)

 

Samba 7 – 2018

– Nyborg Strand 2018: ”Vejledning 4.0 Hands on, en profession i forandring” (program)

 

Keynotes

 

Preben Berthelsen, professor Aarhus Universitet
– “Tilværelsespsykologi”

– Materiale (pdf) –


 Hele Preben Bertelsens oplæg som mp3: 

 

Randi Boelskifte Skovhus, lektor og ph d. ,VIA
– “Om unges oplevelse af valg og vejledning og om social retfærdighed”

– Materiale (pdf) –

 

 Hele Randi B Skovhus’ oplæg som mp3: 

 

Geeti Amiri, debatør og blogger
– “Om minoritetsdanske unges virkelighed, barrierer og kulturkonflikter”

   

 Hele Geeti Amiris oplæg som mp3: 

 

Workshops


Workshop 1

Vicki Facius: FGU og Den Kommunale Ungeindsats (DKU)

Materiale: FGU og kommunal ungeindsats
Materiale: Opbygning og indhold

Workshop 2

Trine Harck, selvstændig konsulent: Gruppevejledning

Materiale: Gruppevejledning
Materiale: Gruppevejledingsforløb opgaveark planlægning

 

 

Workshop 3

Christian Stewart-Ferrer, Psykolog i privat praksis og ekstern lektor i psykologi på Syddansk Universitet: Asperger/ASF og unge i uddannelse

 

Materiale: Autismespektret

 

 

Workshop 4

Hanne Larsen, UVMs Gymnasieafdeling: Gymnasie/HF-reformen

Materiale: Gymnasiereform

 

 

Workshop 5

Anne Kirketerp, psykolog: Motivation og handlekraft

Materiale: Motivation

 

 

Workshop 6

Marianne Tolstrup, UCC Lillebælt: Ressourcebaseret vejledning

Materiale: Ressourcebaseret vejledning

 

Workshop 7

Ronny Højgaard Larsen , Pædagogisk Praksis: Bogstavsdiagnoserne og unge studerende: En værktøjskasse

Materiale: Diagnoseunge

 

 

Workshop 8

Jens Erik Kajhøj, konsulent i Undervisningsministeriets SPS-kontor: SPS på ungdomsuddannelserne

Intet materiale

 

Workshop 9

Gitte Bergenhagen, Misbrugskonsulent Region Hovedstaden: Den motiverende samtale

Materiale: Den motiverende samtale

 

 

Fotogalleri

 

Videogalleri

Texas Rangers

 

 

De smukke unge mennesker

 

 

Generalforsamling

Beretning 2017/2018: Bestyrelsens skriftlige beretning 2017-2018 (pdf)
Regnskab 2017: Regnskab for 2017 (pdf)
Referat af generalforsamling 2018:Referat af generalforsamling 2018 (pdf)

 

Samba 6 – 2017

– Nyborg Strand 2017: ”Dynamik eller dynamit ? Om vejledningens sociale rolle” (Program)

 

Keynotes


Lisbeth Højdal
, selvstændig konsulent og lektor
– “Karrierelæring og hvordan vejledningen bliver spændt for kompetencetænkningsvognen”
– “Life design-paradigmet og skiftet i teoretisk afsæt fra konstruktivisme til konstruktionisme”

– Materiale –

 

Hele Lisbeth Højdals oplæg som mp3: 

Màrius Martinez, lektor ved Universitat Autònoma de Barcelona
– “How career guidance and counseling can respond to challenges for disadvantaged people” 

– Materiale –

 
 
 
Hele Marius Màrtinez’ oplæg som mp3: 

Lene Tanggaard, professor i pædagogisk psykologi, Aalborg Universitet
“Om Fastholdelse og Frafald på ungdomsuddannelserne”
– Materiale –

 
 Hele Lene Tanggaards oplæg som mp3: 

 

Workshops

Workshop 1
Susanne Anthony, chefkonsulent i Undervisningsministeriet og Johan Linde, Undervisningsministeriet
“Den forberedende grunduddannelse”

 
 

Workshop 2
Mohammed Hee & Torben Randrup fra Københavns Politi
“Antiradikalisering og VINK-programmet (Viden, Inklusion, København)”
Mailliste på tovholdere i forbindelse med SSP

 

 

Workshop 3
Center for selvmordsforebyggelse
“Det svære ungdomsliv: Samtalen om selvmordstanker og selvskader” 

 

 

Workshop 4
Annegrete Larsen, kontorchef, Gymnasieafdelingen, Undervisningsministeriet
“Status på Gymnasie-/HF-reformen”

 

 

Workshop 5
Anne Kirketerp
“Motivation og handlekraft”

 
 

Workshop 6
Gitte Bergenhagen, misbrugskonsulent Region Hovedstaden
“Den motiverende samtale”


 

 

 

 

Workshop 7
Ronny Højgaard Larsen, Pædagogisk Praksis
“Bogstavsdiagnoserne og de unge studerende: En pædagogisk værktøjskasse”

 

 

Workshop 8
Jens Erik Kajhøj, konsulent i Undervisningsministeriets SPS-kontor
“SPS på ungdomsuddannelserne” (Intet materiale)

 

 

 

 

 

Workshop 9
Jørgen Brock, KVO (Undervisningsministeriets Kontor for Voksenuddannelse og Overgange)
“Seneste nyt om vejledningen set fra Frederiksholms Kanal”

 

 

Fotogalleri

 

Generalforsamling

Beretning 2016/2017: Bestyrelsens skriftlige beretning for perioden november 2016-oktober 2017 (pdf)
Regnskab 2016: Regnskab for kalenderåret 2016 (pdf)
Referat af generalforsamling 2017: Referat af generalforsamling 2017 (pdf)

 

 

Samba 5 – 2016

 

Keynotes

Journalist Jacob Fuglsang, Politiken:
Den store løgn om uddannelse
(intet materiale)

 

 

 

 

Professor Anne Kirketerp, Psykolog og ph.d.:
Om SKUB-metoden og foretagsomhed (pptx)

 

 

 

 

Professor Ove Kaj Pedersen:
Fra konkurrencestat til markedsstat (pptx)

 

 

 

 

Workshops

Workshop 1
Mohammed Hee (Københavns Kommune) og Jean-Marc Monnier (Københavns Politi):
VINK-programmet (Viden, Inklusion, København) – om antiradikalisering(pdf)
VINK-programmet (Viden, Inklusion, København) – om antiradikalisering (pptx)
Mailliste på tovholdere i forbindelse med SSP-samarbejdet i regi af INFO-husene (pdf)

 

 

Workshop 2
Farwha Nielsen, cand. mag og konfliktmægler:
Social kontrol og æresrelaterede konflikter (pdf)

 

 

 

Workshop 3
Mette Riis Søgaard, Overlæge i Psykiatrien, Region Syddanmark:
Det svære ungdomsliv: Samtalen om selvmordstanker (pptx)

 

 

 

Workshop 4
Jørgen Balling Rasmussen:
Gymnasiereformen, den gamle og den nye (pdf)

 

 

 

Workshop 5
Marianne Tholstrup, UCC Lillebælt: Ressourcebaseret vejledning:
Ressourcebaseret vejledning: Om udvikling af robusthed (pptx)

 

 

 

Workshop 6
Bjarke Malmstrøm, Læringskompagniet:
Trivsel i fællesskabet (pptx)

 

 

 

Workshop 7
Ronny Højgaard Larsen og Anders Rask, Pædagogisk Praksis:
Undervisningsbaseret vejledning (pptx), Kropshop (pdf)

 

 

 

Workshop 8
Jens Erik Kajhøj, konsulent i SPS-kontoret:
SPS på ungdomsuddannelserne (pptx)

 

 

 

Workshop 9
Jørgen Brock, KVO (UVMs Kontor for Voksenuddannelse og Overgange , tidligere Vejledningskontoret):
Seneste nyt fra Undervisningsministeriets vejledningskontor (pptx)

 

 

 

Generalforsamling

Beretning 2015/2016: Bestyrelsens skriftlige beretning for perioden november 2015-oktober 2016 (pdf)

Regnskab 2015: Regnskab 2015 revideret og godkendt (pdf)

Referat af generalforsamling 2016: Referat af generalforsamling 2016

 

Lydgalleri

Marianne Tolstrup  

Jacob Fuglsang 

Anne Kirketerp 

Videogalleri

Keynote: Journalist Jacob Fuglsang, Politiken: Den store løgn om uddannelse

Keynote: Professor Anne Kirketerp, psykolog og ph.d: Om SKUB-metoden og foretagsomhed

Keynote: Professor Ove Kaj Pedersen: Fra konkurrencestat til markedsstat:

Workshop 1 – Mohammed Hee og Jean-Marc Monnier (Københavns Politi): VINK-programmet (Viden, Inklusion, København) om antiradikalisering

 
Workshop 2 – Farwha Nielsen, cand. mag og konfliktmægler: Social kontrol og æresrelaterede konflikter

 

Workshop 3 – Mette Riis Søgaard, overlæge i Psykiatrien, Region Syddanmark: Det svære ungdomsliv – Samtalen om selvmordstanker

 

Workshop 5 – Marianne Tholstrup, UCC Lillebælt: Ressourcebaseret vejledning – om udvikling af robusthed

 

Workshop 6 – Bjarke Malmstrøm, Læringskompagniet: Trivsel i fællesskabet

 

Workshop 7 – Ronny Højgaard Larsen og og Anders Rask, Pædagogisk Praksis: Undervisningsbaseret vejledning

 

Workshop 8 – Jens Erik Kajhøj, konsulent i SPS-kontoret: SPS på ungdomsuddannelserne

 

Workshop 9 – Jørgen Brock, KVO (UVMs Kontor for Voksenuddannelse og Overgange): Seneste nyt fra Undervisningsministeriets vejledningskontor

 

Humble Efterskole

 

 

 

Samba 4 – 2015

Keynotes

Workshops

 1. Mikkel Hjelt, konsulent Aarhus Kommune: Intet materiale
 2. Mette Lykke Nielsen og Susanne Murning, CEFU: Unges motivation, om køn og uddannelsesvalg
 3. Anna Blindum, Psykiatrifonden: Diagnose-unge : om unge med ADHD og unge med Asperger
 4. Peter Bilgrav, Psykologcentret: KRAP-pædagogikken
 5. Søren Østergaard, Center for Ungdomsstudier (CUR): Gymnasielivet og unges prioriteringer
 6. Ida Marie Bendiksen og Julie Bay, EVA: EVAs undersøgelse om voksenvejledningen på VUC
 7. Ronny Højgaard Larsen (tidl. Psykiatrifonden og nu Brandkadetterne): Undervisningsbaseret vejledning
 8. Jens Erik Kajhøj, konsulent i SPS-kontoret: SPS på ungdomsuddannelserne
 9. Jørgen Brock, UVMs Vejledningskontor: Seneste nyt fra Vejledningskontorets maskinrum

Videogalleri

Ronald Sultana – del 1

Ronald Sultana – del 2

Ronald Sultana – del 3

Ronald Sultana – del 4

Fotogalleri

 

Samba 3 – 2014

Bordprogram

Keynotes

 • Rie Thomsen: NICE-modellen
 • Jens Wilbrandt: Kognition og udviklingsforstyrrelser. Deltagere kan få materialet ved at sende en mail til Benny på bw@tec.dk

Workshops

 1. Cand. Mag og konfliktmægler Farwha Nielsen: Socialkontrol & æresrelaterede konflikter. Deltagere kan få materialet ved at sende en mail til Benny på bw@tec.dk
 2. Ventilen (Ven-til-en): Ensomme unge
 3. Ronny Højgaard Larsen: Unge med ADHD og ADD
 4. Pia Cort  Århus Universitet/DPU: Pausen der blev væk
 5. Betina Nielsen, konsulent SU-styrelsen: SU-reformen: Regler og undtagelser og særlige grupper af ansøgere
 6. Susanne Svane, Projekt Unfair, Børn, Unge & Sorg: Børn, unge og sorg
 7. Trine Harck, selvstændig konsulent i Udvikling af vejledning: Fællesskabsbaseret vejledning
 8. Jens Erik Kajhøj, konsulent i SPS-kontoret. SPS på ungdomsuddannelserne (brugernavn=spsu1026, kodeord=s1026)
 9. Jørgen Brock, Undervisningministeriet:  Ændringer på vejledningsområdet august 2014 og  Overgang til ungdomsuddannelserne – om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer

Speeddating: Input fra medlemmer i regionerne

Generalforsamling

VideogalleriFotogalleri

Invalid Displayed Gallery

 

 

Samba 2 – 2013

Konferenceoplæg

Workshops

Generalforsamling

Billeder fra konferencen

 

Samba 1 – 2012