SAMBA 4 – 2015

Vejledning og det rummelig uddannelsesmarked

Samba 4

Vejledningen og det rummelige uddannelsesmarked”

  Onsdag 28. oktober kl. 10.30 – torsdag 29.oktober kl. 15.00, 2015
Hotel Nyborg Strand


*** Her finder du materialet fra konferencen: Samba 4 ***


Her et overblik over årets aktuelle citater og paradokser:

  • Konkurrencestaten som den moderne velfærdsstat (Corydon)
  • Alt er i spil for de unge og voksne, men med fravær af et centrum og et kontrolbord
  • Alle skal have en chance, og vi skal fjerne de barrierer, der er, for at chancerne kan tages
  • Three strikes på EUD
  • Jo mere frihed til at vælge, jo mere mangel på fast grund
  • Glokalisering
  • Den røde regering: ”Vi skal have den bedst uddannede generation i danmarkshistorien”
  • Stress
  • Talentspor

 

Program (med forbehold) – tilmelding og fuldt program her:

*** Bemærk at der er konferencestart allerede kl. 10.30 – sharp ***

Onsdag 28.oktober
10.00 Ankomst og indskrivning
10.30 Velkomst, Vennesangen og introduktion til program
10.45-12.15 Professor (emeritus) Per Schultz-Jørgensen: Karakter eller karakterer – om unges karakteropbygning
12.30-13.30 Frokost
13.45-15.30 (inkl kort pause) Professor Ronald Sultana, Malta: On social justice, Lifelong Guidance and Career Management Skills
16.00-16.45 Sektor-speed dating. Vi fordeler os på sektorplan og speed-dater med andre kolleger om egne og fælles aktuelle udfordringer, god vejlederpraksis og hvad der ellers bliver tid til, og melder tilbage til bestyrelsen om mulige/ønskede medlemstiltag
17.00-18.00 Generalforsamling i Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening
18.30-20.00 Aftensmad
20.30-22.00 Aftenkaffe med levende musik med bandet ”The Islanders” (Skotsk/Irsk spillemandsmusik)

Torsdag d. 29. oktober
Indtil kl 9.00 De fleste tjekker ud af værelserne
9.00 En morgensang og kort orientering om dagens program
9.15-10.30 Workshop runde 1
10.30 De sidste tjekker ud, og alle finder deres næste workshop/vejlederværksted
11.00-12.15 Workshop runde 2
12.30-13.15 Frokost
13.30 Professor Rasmus Willig: Fra samfundskritik til selvkritik
14.45 Evaluering og udlevering af kursusbeviser

Keynotes

På SAMBA 4-konferencen kan I høre følgende tre keynote-talere

Per_Schultz_Jorgensen Professor Per Schultz-Jørgensen.
Karakter eller karakterer ? Vi lever i en tid, hvor forældre går mere op i at styrke børns karakterer end deres karakter. Der tales derimod næsten ikke om karakter, dvs. om de dyder (for at bruge et endnu ældre begreb), der skal til for at kunne leve et godt og ordentligt liv sammen med andre. Karakter er noget andet end identitet og personlighed. Karakterudvikling handler i høj grad også om at blive selvstændig og om at kunne sige nej, men pointen er, at disse er færdigheder, man erhverver sig i sociale sammenhænge med krav og moralske normer. Faldgruberne her er på den ene side overdreven selvoptagethed og på den anden side effektivisering.

Ronald_SultanaProfessor Ronald Sultana, Malta.
Dr. Ronald Sultana kan bedst beskrives som Middelhavets Peter Plant. Dr Sultana har også altid været der, har forsket og skrevet masser af artikler og rapporter og er en meget inspirerende oplægsholder. Dr Sultana vil (på letforståeligt engelsk) fortælle om arbejdet med EU’s deklaration om livslang vejledning , om udvikling af CMC/Career Management Skills og om at bibringe borgerne ”social justice through guidance for the least advantaged”

Rasmus_WilligProfessor Rasmus Willig – Fra samfundskritik til selvkritik.
I en mangfoldighed af samfundsdiagnoser peger disse diagnoser også på forvirring med hensyn til, hvordan samfundet skal beskrives. For det første er alle disse diagnoser mere eller mindre deskriptive og forholder sig usammenhængende kritisk til vores samtid, uden at nogen af dem formår at anlægge deres kritik ud fra en alternativ samfundsmodel. For det andet har disse meget polemiske samtidsdiagnoser ofte en tendens til begrebsimperialisme – de benytter sig af korte retoriske formler, der kan bringes på én begrebslig fællesnævner. For det tredje ………., for det fjerde…..