Referat af generalforsamling UUVF 2023

 

  1. Jakob Skov Nyborg blev valgt som dirigent og Bente Bech blev valgt som referent
  1. Bestyrelsen aflagde beretning for året v. Lotte – se formandens beretning vedhæftet skriftligt

Der var spørgsmål fra generalforsamlingen om, at seksualundervisning. Ikke er tilføjet EUD som det er tilfældet for gymn med virkning fra august 2023. Dette vil bestyrelsen forfølge overfor UVM

Til spørgsmål om, hvad Samba står for, svarede at det er for Samarbejdet mellem de tidligere forskellige vejlederforeninger (Gymn/HF, TS, HS og VUC), hvor SAMBA-navnet opstod undervejs i sammenlægningsprocessen.

Der var spørgsmål vedrørende den eventuelle sammenlægning mellem Danmarks Vejlederforening og UUVF. De to foreningsbestyrelser har mødtes i oktober. På møderne er de to foreninger i proces omkring at finde et fælles ”fodslaw” og synes sig godt på vej. Diskursen i samarbejdet viser sig at være mere minimal end forventet.

Der er spørgsmål vedrørende normering af ressourcer af vejlederarbejdet på STX. Næstformand Benny redegjorde historisk for hvorfor der ikke er en sats for hvilke ressourcer de enkelte institutioner tildeler vejledningsopgaverne. Norm og ressourcebindinger er generelt taget ud af bekendtgørelserne.

UUVF fokuserer på at beskrive, tale om, redegøre for og ikke mindst oplyse om vejledningsarbejdet. Der er stor forskel i praksis og ressourcerne på de enkelte institutioner.

På generalforsamlingen vendes UUVFs mulighed for at lave et feltarbejde som anskueliggør vejledernes forskellige opgaver indenfor alle medlemmers arbejdsområder.

 

  1. Regnskabet for 2022 godkendes
  2. Medlemskontingentet på 200 kr. vedtages
  3. Der er ikke indkommet forslag til drøftelse på generalforsamlingen
  4. Bestyrelsen fortsætter som uændret, med genvalg til Lotte Klein, Ditte Elsborg og Lisbeth Wagner.
  5. Michael Bang Sørensen, Det fri Gym., tilbød sig som ressourceperson for bestyrelsen
  6. Ole Wedel Brandt er genvalgt som revisor
  7. Under evt. fremkommer der forslag om, at flytte generalforsamlingen til et andet tidspunkt på konferencen. Således opfordres til et større fremmøde blandt medlemmerne.