Om UUVF

OM UUVF

Vedtægter

Fusion af foreninger af vejledere på ungdomsuddannelserne

Som en naturlig konsekvens af Vejledningsreformen og Ungepakke 1 og 2 blev der i sommeren 2010 indgået en forpligtende samarbejdsaftale (SAMBA-aftalen) mellem tre foreninger af vejledere for Handelsskoler, Teknisk Skoler og Gymnasiet/HF/VUC.

I september 2011 besluttede de tre foreninger at udvide dette samarbejde gennem fusion i en ny fælles vejledningsfaglig forening med effekt fra 1. januar 2012.

Foreningens navn er Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

Foreningen består af følgende sektioner:

 • Vejledere på de gymnasiale uddannelser og VUC
 • Vejledere på Handelsskoler
 • Vejledere på Tekniske Erhvervsskoler
 • Vejledere på øvrige institutioner

Foreningen har en bestyrelse på 7 medlemmer, bestående af formand, næstformand samt bestyrelsesmedlemmer.

I den indeværende valgperiode er Lotte Klein (VoksenUddannelsescenter Frederiksberg) valgt som formand, og Benny Wielandt (TEC) er valgt som næstformand.

Foreningen afholder en medlemskonference med tilhørende generalforsamling i oktober kvartal.
Som medlemmer kan Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening optage alle vejledere og andre fagpersoner, der på ungdomsuddannelserne arbejder med vejledning, rådgivning og fastholdelse af elever.

Endvidere kan foreningen som medlemmer optage andre fagpersoner der vejleder og støtter unge i forhold til valg og gennemførelse af deres uddannelse.

 

K2_samtale_elev_lære_3

 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, bl.a. ved:

 1. at bidrage til og deltage i politiske processer der knytter sig til vejledningens mål og rammer
 2. at arbejde for tilfredsstillende vilkår for udøvelse af vejledningsarbejdet
 3. at arbejde tæt sammen med de tilhørende lærerorganisationer
 4. at samarbejde med udbydere af vejlederuddannelser om relevant grund- og efteruddannelse
 5. at afholde og medvirke ved efteruddannelseskurser og konferencer
 6. at formidle relevant materiale til medlemmerne på tværs af sektioner
 7. at nedsætte arbejdsudvalg og støtte regionale medlemsinitiativer på tværs af sektioner
 8. at søge repræsentation og indflydelse i relevante ministerier, styrelser, råd, udvalg, arbejdsgrupper og andre fora
 9. at samarbejde med andre vejledningsforeninger centralt og lokalt
 10. at skabe rammer for debat og udveksling af viden mellem medlemmer i og på tværs af sektionerne
 11. at arbejde for at medlemmernes vejledningsarbejde udøves ud fra
  • FUEs etiske principper for vejledning og
  • FUEs Vejledningsdeklaration Vejledning til Alle
 12. at bidrage til kvalitetssikring og aktualitet af vejledningsarbejdet

 

Henvendelser til foreningen foretages til formand Lotte Klein på lok@vuf.nu eller tlf: 23 11 45 91.

Alternativt til næstformand Benny Wielandt på bw@tec.dk  eller tlf. 25 45 34 72.

På vegne af Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, og med ønske om et godt samarbejde

Lotte Klein, formand
og
Benny Wielandt, næstformand

K2_samtale_dreng_pige